Szkolne Zadania


Gotowe wypracowania

Fragment losowego opowiadania:

Euthanasia and problems it involves - Wypracowania i Ściągi Euthanasia and problems it involves Strona glówna In this paper I want to focus on problems which euthanasia involves. First some ground of clearing and preparation: euthanasia means a gentle and easy death and has come to mean the good death of another or mercy killing. It is controversial, because it brings into conflict one of society’s attitudes expressed morally, legally, philosophically, and religiously that human life deserves special protection. In fact, some claim that human life is an absolute value. For them the taking of human life then becomes a wrong event, even in the case of voluntary euthanasia. And for some, this moral wrong should be prohibited by the full force of the law. It used to be that death meant termination of breathing. Later doctors defined death as a total stoppage of the circulation of blood. This definition served well until recent technology made it possible to sustain respiration and heartbeat, even when there is no brain activity. Medical advances and technology have made it possible, for example, for us to cure pneumonia in a person suffering from terminal cancer by using antibiotics; before this discovery that patient would have died of pneumonia. So there is a big responsibility lying on people who decide about performing euthanasia. Euthanasia is discussed in churches, schools, homes and medical societies. But still, there is no shortage of information and opinion. Podobne tematy:

Życie codzienne w starożytnym Rzymie
Czytam kiążki, bo...
Andrzej Radek i Marcin Borowicz
Bohaterowie literaccy w sytuacji wyboru. Czy zgadzasz się ze zdaniem, że człowiek raz uczyniwszy wybór, stale wybierać musi?
kultura średniowiecza
Historia Magistra Vitae Est
Życie rodzinne i szkolne Greków i Rzymian
Jakie niebezpieczeństwa dostrzegasz w Konradowskiej koncepcji miłości do ludzi ?”
Referat ze Starożytnego Egiptu.
Letter - ciekawa przygoda zagranicą.
My Christmas
Wierzenia starożytnch Greków- życie po śmierci.
Recenzja „Cygańskiego Srebra” Zenona Gierały
Dobra osobiste i ich ochrona.
Inwentaryzacja jezior i rzek w powiecie starogardzkim w zakresie powszechnego korzystania z wód do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.
Opis przeżyć wewnętrznych Skawińskiego podczas czytania „Pana Tadeusza”
Przyczyny wybuchu I wojny Światowej.
"Wszystkie stworzenia małe i duże" - recenzja cyklu książek Jamesa Herriota
Kto jest bardziej winny zbrodni? - Makbet czy Lady Makbet
Portret ojca i córki, interpretując „Tren XII” Jana Kochanowskiego.
Adam Mickiewicz
Własność prywatna, państwowa i komunalna
Napisz spójny tekst o tym, czego dowiedziałeś się z I aktu „Zemsty”, dodaj informacje o genezie utworu.
Antropologia kulturowa - wykłady.
Alternatywne źródła energii
List Małego Księcia z Ziemi do Róży.
Przemiany społeczne i polityczne w latach międzywojennych XXw.
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.
Historia myśli ekonomicznej.
Palestyna - holocaust trzeciego tysiąclecia?
Dary Ducha Świętego
Wywiad ze Stanisławem Lemem na temat wkładu Czesława Miłosza do literatury polskiej
Darwin Charles Robert.
Piekno czy brzydota? Co charakteryzuje świat, w którym przyszło nam żyć?
Jak doszło do uchwalenia edyktu Mediolańskiego czyli historia prześladowań chrześcijan i nie tylko
Autonomia galicyjska.
Wielkie odkrycia geograficzne XV i XVI wieku
Przewodniki i izolatory ciepła.
Iwan IV Groźny- życiorys na podstawie książki.
Zanieczyszczenie wód
Zanikający ozon. Czy nie niszczymy swojej tarczy ochronnej?
Prawo celne i dewizowe po 1 Maja 2004
Tryby warunkowe.Les phrases conditionnelles:)
Tezy do egzaminu z socjologii edukacji
Który z bohaterów literatury romantycznej stał sie dla Ciebie wzorem i dlaczego?(charakterystyka+uzasadnienie).
Bilans okresu rozbicia dzielnicowego
Interpretacja wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt.: ”Szekspir i chryzantemy”
Dowody na twierdzenie Pitagorasa
Dialog w restauracji
Interpretacja tekstów Szarzyńskiego i Kochanowskiego.
Anabolizm i katabolizm, jako dwa główne kierunki metabolizmu.

Fragment losowego opowiadania:

Recenzja książki A. Nalaskowskiego- "Przeciwko edukacji sentymentalnej". - Wypracowania i Ściągi Recenzja książki A. Nalaskowskiego- "Przeciwko edukacji sentymentalnej". Strona glówna Aleksander Nalaskowski „Przeciwko edukacji sentymentalnej” Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1994 Książka A. Nalaskowskiego pt. „Przeciwko edukacji sentymentalnej” jest zbiorem tekstów wygłaszanych przez autora na wielu konferencjach. Jak sam Nalaskowski pisze, dzięki ich publikacji ma szansę na „Wystąpienie przeciwko sentymentalnym wizjom edukacji” , „przeciwko powierzchowności pojmowania edukacji, oświaty (jako systemu) i szkoły jako takiej” Wszystkie rozdziały książki mimo iż stanowią o zupełnie innych problemach szkoły stanowią uzupełniającą się całość. Poruszają problemy zafałszowania obrazu szkół niepublicznych, ich alternatywności (?), kryzysu we współczesnych szkołach, a także mówią o pozornie twórczej ich roli. W zeszłym roku ukończyłam naukę w liceum ogólnokształcącym, a więc tematy poruszane w publikacji są mi bardzo bliskie. Jako przyszły pedagog zyskałam dzięki tej lekturze zupełnie nowy obraz szkoły którą skończyłam i w której najprawdopodobniej będę kiedyś pracowała. Rozdział mówiący o szkołach niepublicznych, o mitach krążących na ich temat uświadomił mi, że choć nigdy dłużej nie zastanawiałam się nad tego typu placówkami, faktycznie w mojej świadomości utarł się fałszywy ich obraz. Najbardziej zainteresował mnie podrozdział mówiący o alternatywności szkół społecznych. Placówki niepaństwowe zawsze były kojarzone jako „te lepsze”, „inne”, „alternatywne”. Jednak po przeczytaniu tekstu zdałam sobie sprawę, że ich inność w głównej mierze miała polegać na stworzeniu szkoły przyjaznej uczniom, czyli takiej która „eksperymentowała z normalnością”. W przeciwieństwie do szkół publicznych tworzono miej liczne klasy i walczono z trywialnością systemu nauczania. Nasuwa się więc smutne lecz prawdziwe stwierdzenie, że szkoły tzw. normalne, w których wszystko miało być oparte na jasnych i klarownych zasadach nazwano alternatywnymi. Jedną z nielicznych oznak alternatywności tych placówek była nieudana próba „znalezienia substytutów pracy”. Jak się jednak okazało droga do sukcesu nie prowadziła przez zatrudnianie utytułowanych nauczycieli, dobrą organizację i nowoczesne metody nauczania. Uwierzono, że dzięki temu „można będzie nic nie robić, a wszystkiego i tak się nauczyć”. Nigdy nie poznałam osobiście jak funkcjonuje szkoła niepubliczna jednak wydaje mi się, że przez 10 lat które upłynęły od wydania książki wiele się zmieniło. To prawda, że nadal traktowane są jak kursy przygotowujące do studiów lecz zmodernizowane, odbudowane ze świadomością popełnionych błędów kształcą i wychowują wszechstronnie.. Podobne tematy: Dekalog 1 - recenzja w sam raz na polski Recenzja wystawy Recenzja książki: "Antygona" - Sofoklesa. Pamiętnik Narkomanki - recenzja "Pożegnanie z Marią" - recenzja filmu Recenzja filmu "Requiem dla snu" Recenzja i ocena programu "Kuba Wojewódzki" Ziele na kraterze – recenzja książki autorstwa Melchiora Wańkowicza Mimo wszystko, bunt przeciwko cierpieniu jest pozbawiony sensu– esej Recenzja z przedstawienia Balladyna Recenzja filmu - "Dolina Issy" Recenzja filmu "Pręgi" Recenzja polskiego programu telewizyjnego. Recenzja spektaklu pt.: „Antygona w Nowym Yorku” Recenzja filmu "Troja" Recenzja na

komornik sądowy tychy | Dobra kancelaria prawna Szczecin | okulary na rower | bezpłatne holowanie z OC | biuro@europaservice.pl
@ 2016